bok


Kategoria: Operator

In sprawdza, czy wartość wyrażenia jest równa  dowolnej wartości z podanej listy. Najczęściej stosuje się go po klauzuli WHERE.

Uwaga: Słowo IN  w SQL występuje także jako klauzula oraz predykat!


Składnia

wyrażenie [Not] In (wartość1, wartość2,...)

 

Objaśnienia

  • wyrażenie - wyrażenie zawierające dane do sprawdzenia.
  • wartość1, wartość2 - jedna lub kilka wartości, z którymi porównywane jest wyrażenie.
  • Not

 

Przykłady

  SELECT * FROM Studenci WHERE MiejsceZamieszkania In ('Rzeszów','Kraków')

[wybiera wszystkie dane o studentach mieszkających w Rzeszowie lub Krakowie]
Powrót